اطلاعیه تعطیلات

January 29, 2019
آخرین اخبار شرکت اطلاعیه تعطیلات

دفتر ما برای چهارمین سالگرد قمری چینی از روز دوشنبه چهاردهم فوریه بسته خواهد شد. ما در روز دوشنبه 11 فبروری باز خواهد گشت.

فروش ما به مدیریت جنی لای به هر روز در این دوره تعطیلات به ایمیل دسترسی پیدا می کند، اگر چیزی در فوریت دارید. لطفا تماس بگیرید و شماره Wechat خود را + 86-13058566006 را وارد کنید.